Ads 468x60px

Jumaat, 13 September 2013

Pentingnya Belajar Al Qur’an

HADITS PERTAMA

Image
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.
Dari Ustman RA, Nabi SAW bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al Qur’an dan mengajarkannya.”
(H.R. Imam Ahmad dan penulis kutubus sittah (yaitu, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa`i, Abu Dawud dan ibnu Majah ))[1]
Dalam riwayat Ibnu Majah dari Sa’ad dengan lafadz: khiyârukum (خِيَارُكُمْ)[2].
Ibnu Abu Dawud[3] meriwayatakan dari Ibnu Mas’ud dengan lafadz:

خِيَارُكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَأَقْرَأَهُ.[4]

Artinya: “Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al Qur’an dan membacakannya untuk orang lain.”

[1] Musnad Imam Ahmad (1/69), Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari hadits Ali RA. Dia juga menyebutkan hadits ini pada (1/153). Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam FathulBari (9/74) dengan redaksi yang sama, sebagaimana dia juga meriwayatkan dari Ustman dengan redaksi awalnya berbunyi: “inna afdhalakum man…” (artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian…”. Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dalam Mukhtashar Sunannya hadits nomer: 1402. Imam At Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dari Ustman dan Ali, dan dia memberikan komentar, “Kami tidak mengetahui hadits ini diriwayatkan dari Ali dari Rasulullah SAW kecuali dari Abdurrahman bin Ishaq.” Penyusun buku ini berkata, “Hadits Ali ini adalah hadits dha’if, karena Abdurrahman bin Ishaq Al Wasithi adalah perawi yang lemah. Lihat Tuhfatul Ahwadzi (8/226).”
Imam An Nasa`i meriwayatkan hadits ini dalam As Sunan Al Kubra, bukan dalam Al Mujtabâ, sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Asyraf (7/258). Ibnu Majah meriwayatkannya dalam hadits nomer: 211 dan 212 dengan redaksi awalnya “Afdhalukum…
Penyusun buku ini berkata, “Imam Muslim tidak menyebutkan hadits ini dalam Shahihnya. Sedangkan Imam Ad Darimi meriwayatkannya dalam Sunannya (2/314) dan Ath Thayalisi dalam Minhatul Ma’bud (2/2), sebagaimana diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Mu’jam Ash Shaghir dari Anas yang di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sanan Al Qazaz. Imam Ad Daraquthni menganggapnya tsiqah, sedangkan imam-imam yang lain menghukuminya lemah (dha’if).
[2] Ibnu Majah nomer: 213, penulis kitab Majma’uz Zawa`id berkata, “Sanadnya lemah”.
[3] Dalam naskah asli disebutkan “Ibnu Mardawaih” namun ini salah.
[4] Hafidz Ibnu Hajar menyebutkannya dalam Fathul Bari (9/75), namun sanadnya lemah.
Hadits Ibnu Mas’ud dengan lafadz yang pertama diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir dan Ausath. Al Haitsami berkata (7/166), “Di dalam sanadnya terdapat Syuraik dan Ashim keduanya tsiqat, namun dalam hadits ini terdapat hal yang membuatnya lemah.
Makna Hadits: Al Qur’an adalah ilmu yang paling mulia, sehingga orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain adalah lebih utama dari orang yang belajar selain Al Qur’an dan mengajarkannya. Tidak diragukan bahwa orang yang menggabungkan antara mempelajari Al Qur’an dan mengajarkannya berarti dia telah menyempurnakan kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain, menggabungkan antara kebaikan yang terbatas pada dirinya dengan kebaikan yang menyangkut orang banyak, karena itu dia menjadi lebih utama. Allah SWT berfirman: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal shalih dan berkata, “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.” (QS. Fushshilat:33). Menyeru kepada Allah bisa dengan berbagai cara, di antaranya dengan mengajarkan Al Qur’an, yang merupakan cara yang paling utama. Al Qari mengatakan dalam Al Mirqah, “Jangan menyangka bahwa mengamalkan Al Qur’an tidak termasuk dalam makna hadits ini, karena ilmu yang tidak membawa kepada pengamalan, bukanlah di sebut ilmu dalam pandangan syari’ah, karena para ulama sepakat bahwa orang yang durhaka kepada Allah adalah orang bodoh.”
Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, “Apabila ada yang mengatakan, ‘Jika demikian halnya, maka qari` (orang yang ahli baca Al Qur’an) lebih mulia dari fakih,” jawab  kami, “Tidak, karena yang dimaksud dalam hadits ini adalah orang-orang yang memahami makna-makna Al Qur’an, sehingga dia menjadi fakih dengan sendirinya. Maka siapa saja yang seperti mereka, dia termasuk dalam golongan yang ditunjuk hadits ini, bukan hanya seorang qari` atau orang yang membaca Al Qur’an untuk orang lain, namun dia tidak memahami apa yang dibaca.”  

Ingin menerima tips-tips berkaitan Belajar Al-Quran terus ke emel anda?
....Taip Emel dalam kotak dibawah & Klik Langgan:


Delivered by FeedBurner
belajar al quran online belajar mengaji al quran belajar tajwid al quran belajar tarannum al quran belajar membaca al quran belajar bahasa al quran belajar baca al quran belajar quran belajar membaca al quran online cara mudah belajar al quran belajar mengaji al quran online belajar alquran cara belajar al quran mari belajar al quran belajar mukadam kelas belajar al quran software belajar membaca al quran alquran.com alquram belajar al quran percuma www.alquraan belajar quran al baghdadi hukum belajar al quran belajar tafsir al quran belajar al quran bertajwid al quaraan belajar menghafal al quran aplikasi belajar al quran belajar baca al quran online al quram alqoran downloads al quran search al quran al_qur an alquraan.com software belajar al quran belajar murotal al quran belajar al quran digital belajar baca al quran cepat al qoraan al qauran قرانً a lquran alqaran alqoraan alqran.com alquoran alkuran.com qurqn.com www.qouran qurañ alquron alqurane belajar al qur an qraan.com quram.com www.alkuran alqurran belajar al quran cepat belajar al quran download belajar al quran mp3 pentingnya belajar al quran youtube belajar al quran belajar ngaji al quran hadist belajar al quran metode belajar al quran belajar menulis al quran al qurian alkoran al koran al quoran al kouran al-quraan.org www.al kuran.com el quoran qur aan.com full qu ran www.qu ran www.qurqn جوجل قران www.quram www.qurhan www.quraan qruan.com www.alqran qeran.com qurana.com www.qeran www.alguran ققران kelas al quran dewasa kelas mengaji al quran kelas pengajian al quran kelas alquran kelas tafsir al quran kelas al quran al baghdadi kelas kemahiran al quran kelas membaca al quran kelas talaqqi al quran

KLIK ICON TWITTER & FACEBOOK DIBAWAH DAN SHARE INFO DI LAMAN INI BERSAMA  KENALAN ANDA.... Sebarkanlah Ilmu Al-Quran !

0 ulasan:

Catat Ulasan

Borang tempahan khidmat Guru Al-Quran ke rumah anda (Hanya untuk diisi oleh PELANGGAN):

Emelkan maklumat dibawah ke " BursaCourse@gmail.com " ATAU hantar melalui ruang komen dibawah sekali :

==================================================

Tajuk/Email Title: " Tempahan Guru Al-Quran "

Isi emel/content:

- Nama penuh anda/pelajar :
- No. Tel anda :
- E-mel anda :

- Anda ingin sertai Kategori? : (Dewasa ATAU Kanak-Kanak ? Lelaki ATAU Wanita?)

- Hari pengajian yang diingini : (hujung minggu/hari biasa? e.g every Tuesday)
- Waktu pengajian : (pukul berapa? e.g 8.30 pm - 9.30 pm)


- Adakah anda berminat untuk belajar Quran secara online: ( Ya / Tidak )
- Jika ya, nyatakan medium pembelajaran yang diingini: (YM? FB? Skype? Whatsapp? Line?)


- Alamat rumah pelajar: (Kelas akan dibuat secara online jika alamat rumah tidak diisi)
- Negeri anda : (e.g Brunei)

==================================================