Ads 468x60px

Selasa, 4 Mac 2014

FOTO-FOTO LUAR ANGKASA SERTA DALIL-DALIL AL-QUR’AN DAN HADITS SHAHIH!

Yaa akhi / yaa ukhti, sebelum Antum sekalian melihat foto-foto luar angkasa, ada baiknya antum sekalian membaca dulu semua dalil-dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang peredaran matahari di bawah ini!
1] Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat!”. (QS Al-Baqarah: 258).
2] Allah SWT berfirman: “Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya“. (QS Al-Anbiya’: 33).
3] Allah SWT berfirman: “Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya”. (QS Yaa-Siin: 40).
4] Allah SWT berfirman: “Hingga apabila dia (Dzulkarnain) telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan ummat. Kami berkata: ‘Hai Dzulqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka’!”. (Qs Al-Kahfi: 86).
5] Allah SWT berfirman:Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”. (Qs Ar-Rahmaan: 5).
6] Dari Abu Umamah RA; Nabi Muhammad Saw bersabda: “Kepada matahari diutus sembilan Malaikat. Setiap harinya mereka menghujani matahari dengan salju. Seandainya matahari tidak demikian, niscaya tiada sesuatupun yang terkena sinar matahari melainkan pasti terbakar!”. (Hadits Shahih Riwayat Thabrani melalui Abu Umamah).
7] Allah SWT berfirman: “Dan apabila bintang-bintang berjatuhan“. (Qs At-Takwiir: 2).
8] Allah SWT berfirman: “Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan“. (Qs Al-Infitha: 2).
9] Abu Dzar Ra berkata bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah bersabda: “Tahukah kalian ke manakah matahari ini pergi (terbenam)?” Mereka berkata: “Alloh dan Rasul-Nya-lah yang lebih mengetahui?” Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya matahari ini pergi beredar (terbenam) sehingga sampai ke tempat peredarannya di bawah ‘Arsy (singgasana Allah), lalu dia (matahari) bersujud. Dia (matahari) tetap selalu seperti itu sehingga dikatakan kepadanya: ‘Hai matahari, bangunlah! Kembalilah seperti semula engkau datang (terbit)!’, maka dia pun kembali dan terbit dari tempat terbitnya, kemudian dia beredar sehingga sampai ke tempat peredarannya di bawah ‘Arsy, lalu dia bersujud. Dia tetap selalu seperti itu sehingga dikatakan kepadanya: ‘Hai matahari, bangunlah! Kembalilah seperti semula engkau datang (terbit)!’, maka dia pun kembali dan terbit dari tempat terbitnya (timur), kemudian dia beredar sedangkan manusia tidak menganggapnya aneh sedikitpun darinya sehingga sampai ke tempat peredarannya di bawah ‘Arsy, lalu dikatakan kepadanya: ‘Hai matahari, bangunlah, terbitlah dari arah barat!’, maka dia pun terbit dari barat.” Rasulullah Saw bersabda (yang artinya): “Tahukah kalian kapan hal itu terjadi? Hal itu terjadi ketika tidak bermanfa’at lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu atau dia belum mengusahakan kebaikan didalam masa imannya (yakni terbitnya matahari dari barat adalah ketika hari kiamat tiba)!”. (Hadits shahih ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor: 4802; dan nomor: 3199; dan nomor: 7424; dan nomor: 7433; dan Muslim nomor: 159 -dan ini lafazhnya, Ath-Thayyalisi dalam Musnadnya nomor 460, Ahmad dalam Musnadnya nomor: 5/145; dan nomor: 152; dan nomor: 165; dan nomor: 177; dan Abu Dawud nomor: 4002; dan Tirmidzi nomor: 3227; dan Nasa’i dalam Sunan Kubra nomor: 11430; dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah nomor: 4292, dan nomor: 4293; dan lain sebagainya. Seluruhnya dari jalur sanad Ibrahim bin Yazid at-Taimi dari ayahnya dari Abu Dzar RA).
10] Abu Dzar RA mengatakan: “Ketika aku sedang duduk berdua-duan bersama Rasulullah SAW di masjid, pada saat itu hari sudah mulai malam. Kemudian Nabi SAW bersabda: ‘Hai Abu Dzar, tahukah kamu, kemanakah matahari ini terbenam?’ Aku menjawab: ‘Hanyalah Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui akan hal itu!’. Dan Nabi SAW bersabda: ‘Sesungguhnya matahari ini terbenam dan setelah itu dia bersujud di bawah ‘Arsy Allah. Itulah tafsir dari QS Yasin: 38′. Dan Nabi SAW melanjutkan sabdanya: ‘Sesungguhnya tempat peredaran matahari adalah berada di bawah ‘Arsy Allah (singgasana Allah)!’”. (Hadits Shahih didalam Kitab Shahih Muslim; Bab: Tafsir Qur’an).
11] Dari Abu Dzar Al-Ghifariy RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya matahari itu terbenam dan dia bersujud di bawah ‘arsy Allah. Hampir-hampir saja matahari tidak diizinkan lagi untuk terbit. Maka terbitlah dia dari arah barat!”. (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).
12] Dari Abu Musa: “Ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah SAW terperanjat ketakutan, kalau-kalau saat itu akan terjadi hari kiamat“. (Shahih Bukhari Nomor 167).
13] Allah SWT berfirman:Matahari dan bulan dikumpulkan“. (QS Al-Qiyaamah: 9).
Subhanallah!, Mahasuci Allah!, inilah dalil-dalil dari Allah dan Rasul-Nya tentang astronomi terutama tentang matahari.
Dari pembahasan dalil-dalil diatas, dapat disimpulkan bahwasanya!:
- Setiap hari, Matahari Mengelilingi bumi;
– Setiap siang hari, matahari selalu berputar-putar mengelilingi bumi, yaitu dari tempat terbitnya (ufuk timur) menuju ke tempat terbenamnya (ufuk barat);
– Tak mungkin matahari berhasil mengejar bulan (QS Yasin: 40);
– Matahari terbenam ke dalam lumpur hitam (QS Al-Kahfi: 85);
– Sembilan orang malaikat ditugaskan oleh Allah SWT untuk menyirami matahari dengan salju (es) di luar angkasa, sebab jika matahari tidak disiram pake salju, pasti semuanya bakal terbakar hangus oleh sengatan cahaya matahari (HR Thabrani);
– Bintang-bintang di langit jatuh berserakan (QS At-Takwir: 2 & QS Al-Infitha: 2);
– Setiap malam hari, matahari selalu bersujud kepada Allah SWT di bawah ‘ars (singgasana Allah) sampai tibanya fajar menyingsing;
– Jikalau tidak disuruh oleh Allah SWT untuk terbit, maka selama-lamanya matahari bersujud dan tidak akan pernah terbit, dan dia akan selalu bersujud di langit;
– Di hari kiamat, matahari akan terbit dari barat dan terbenam ke timur;
– Nabi Muhammad Rasulullah SAW terperanjat ketakutan disaat terjadi gerhana matahari, karena Beliau SAW pikir saat itu akan terjadi hari kiamat;
– Jika terjadinya hari kiamat tiba, maka Allah SWT akan mengumpulkan matahari dan bulan (alias: bulan dan matahari akan dipertemukan).
.
Nah, untuk melihat kebenaran dalil-dalil di atas, silahkan Antum lihat aja sendiri foto-foto di luar angkasa!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
SETIAP HARI, MATAHARI SELALU DISIRAM PAKE SALJU OLEH SEMBILAN ORANG MALAIKAT (HR THABRANI)!
SETIAP HARI, MATAHARI SELALU DISIRAM PAKE SALJU OLEH SEMBILAN ORANG MALAIKAT (HR THABRANI)!
TIDAK MUNGKIN MATAHARI MENGEJAR BULAN (QS YASIN: 40)!
TIDAK MUNGKIN MATAHARI MENGEJAR BULAN (QS YASIN: 40)!
MATAHARI TIDAK PERNAH TERBIT JIKALAU TIDAK DISURUH OLEH ALLAH SWT UNTUK TERBIT DARI UFUK TIMUR!
MATAHARI TIDAK PERNAH TERBIT JIKALAU TIDAK DISURUH OLEH ALLAH SWT UNTUK TERBIT DARI UFUK TIMUR!
DI SAAT MAGHRIB MENJELANG, MATAHARI TERBENAM DAN MASUK KE DALAM LUMPUR HITAM (QS AL-KAHFI: 85)!
DI SAAT MAGHRIB MENJELANG, MATAHARI TERBENAM DAN MASUK KE DALAM LUMPUR HITAM (QS AL-KAHFI: 85)!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
SETIAP SIANG HARI, MATAHARI SELALU BEREDAR MENGELILINGI BUMI. NAMUN SETIAP MALAM HARI, MATHARI SELALU BERSUJUD DI BAWAH 'ARSY ALLAH (SINGGASANA ALLAH) SAMPAI TERBITNYA FAJAR!
SETIAP SIANG HARI, MATAHARI SELALU BEREDAR MENGELILINGI BUMI. NAMUN SETIAP MALAM HARI, MATHARI SELALU BERSUJUD DI BAWAH ‘ARSY ALLAH (SINGGASANA ALLAH) SAMPAI TERBITNYA FAJAR!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
MATAHARI MENGELILINGI BUMI!
Allah SWT berfirman: “Alif Lam Mim. Kitab Al-Qur’an ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk untuk mereka yang bertaqwa!”. (QS Al-Baqarah: 1 – 2).

Ingin menerima tips-tips berkaitan Belajar Al-Quran terus ke emel anda?
....Taip Emel dalam kotak dibawah & Klik Langgan:


Delivered by FeedBurner
belajar al quran online belajar mengaji al quran belajar tajwid al quran belajar tarannum al quran belajar membaca al quran belajar bahasa al quran belajar baca al quran belajar quran belajar membaca al quran online cara mudah belajar al quran belajar mengaji al quran online belajar alquran cara belajar al quran mari belajar al quran belajar mukadam kelas belajar al quran software belajar membaca al quran alquran.com alquram belajar al quran percuma www.alquraan belajar quran al baghdadi hukum belajar al quran belajar tafsir al quran belajar al quran bertajwid al quaraan belajar menghafal al quran aplikasi belajar al quran belajar baca al quran online al quram alqoran downloads al quran search al quran al_qur an alquraan.com software belajar al quran belajar murotal al quran belajar al quran digital belajar baca al quran cepat al qoraan al qauran قرانً a lquran alqaran alqoraan alqran.com alquoran alkuran.com qurqn.com www.qouran qurañ alquron alqurane belajar al qur an qraan.com quram.com www.alkuran alqurran belajar al quran cepat belajar al quran download belajar al quran mp3 pentingnya belajar al quran youtube belajar al quran belajar ngaji al quran hadist belajar al quran metode belajar al quran belajar menulis al quran al qurian alkoran al koran al quoran al kouran al-quraan.org www.al kuran.com el quoran qur aan.com full qu ran www.qu ran www.qurqn جوجل قران www.quram www.qurhan www.quraan qruan.com www.alqran qeran.com qurana.com www.qeran www.alguran ققران kelas al quran dewasa kelas mengaji al quran kelas pengajian al quran kelas alquran kelas tafsir al quran kelas al quran al baghdadi kelas kemahiran al quran kelas membaca al quran kelas talaqqi al quran jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran, jawatan kosong, guru quran, kerja, part time mengajar al-Quran,

KLIK ICON TWITTER & FACEBOOK DIBAWAH DAN SHARE INFO DI LAMAN INI BERSAMA  KENALAN ANDA.... Sebarkanlah Ilmu Al-Quran !

0 ulasan:

Catat Ulasan

Borang tempahan khidmat Guru Al-Quran ke rumah anda (Hanya untuk diisi oleh PELANGGAN):

Emelkan maklumat dibawah ke " BursaCourse@gmail.com " ATAU hantar melalui ruang komen dibawah sekali :

==================================================

Tajuk/Email Title: " Tempahan Guru Al-Quran "

Isi emel/content:

- Nama penuh anda/pelajar :
- No. Tel anda :
- E-mel anda :

- Anda ingin sertai Kategori? : (Dewasa ATAU Kanak-Kanak ? Lelaki ATAU Wanita?)

- Hari pengajian yang diingini : (hujung minggu/hari biasa? e.g every Tuesday)
- Waktu pengajian : (pukul berapa? e.g 8.30 pm - 9.30 pm)


- Adakah anda berminat untuk belajar Quran secara online: ( Ya / Tidak )
- Jika ya, nyatakan medium pembelajaran yang diingini: (YM? FB? Skype? Whatsapp? Line?)


- Alamat rumah pelajar: (Kelas akan dibuat secara online jika alamat rumah tidak diisi)
- Negeri anda : (e.g Brunei)

==================================================